Akong giangayan sa inyong serbisyo kay bot-an kaayo mo sa inyong mga pasyente ug kung naa mi kinahanglan or problema sa dialysis inyo mo kaming tabangan ug patient kaayo mo (OPD – Hemo | Pt. R. P.)