Maayo mu-abi2x ang mga nurses sa pasyente. (OPD | Pt. C.)