Within 16 days namo o akong anak sa PICU, akong dakong pasalamatsa mga doctors ug sa mga nurses nga 24/7 nagatiman sa akong baby. Ako usab dakong pasalamat mga maam/sir sa paghatag ug love , taas nga pasensya sa inyong tabaho. Daghan kaayong salamat mga maam/sir, dili mabayran akong kalipay nga na okay among baby. Pinaagi sa inyong tabang. Ang ginoo nay bahal magbalos sa inyong kamaayo maam/sir. God bless ninyong tanan ug daghang salamat MRXUH. (PICU | Pt. C.F.A.)